Hersenschudding kan de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft verstoren

MRI-beeld van het corpus callossum van een patiënt met een milde, traumatisch hersenletsel. De MRI is verkregen via tractografie (een 3D-reconstructie van witte stofvezels) (Melanie Wegener / RSNA)

Een hoofdletsel waardoor je hersenen in je schedel als het ware schudden, kan een aantal nadelige effecten op je hersenen hebben. Een nieuwe studie toont aan dat een hersenschudding de informatiestroom tussen de twee hersenhelften van onze hersenen kan beïnvloeden. Onze hersenen zijn kwetsbaar – een gelei-achtige massa met gevoelige zenuwvezels. Een klap op het hoofd betekent dat er kneuzingen en scheurtjes in het zenuwweefsel in de hersenen kunnen ontstaan. Dit kan ernstige hoofdpijn, problemen met geheugen en concentratie veroorzaken en kan een intense gevoeligheid voor fel licht en harde geluiden tot gevolg hebben.

Dr. Melanie Wegener, arts aan de New York University Langone Health, is een van de onderzoekers. Ze wilde het corpus callosum bestuderen, het deel dat hersenenhelften van elkaar scheidt en helpt signalen van de ene hemisfeer naar de andere over te dragen, omdat eerder onderzoek had aangetoond dat het werd beïnvloed door een hersenschudding.

Hersenfunctionaliteit onderzoeken na hersenschudding

Om te testen op functionele schade in het corpus callosum, combineerden Dr. Wegener en haar collega’s twee innovatieve ontwikkelingen. De eerste was het gebruik van een methode genaamd diffusie-MRI (Diffusion Tensor Imaging) waarmee ze naar de hersenen van hersenschuddingpatiënten en gezonde controlepersonen keken. “We hebben verschillende diffusiemetingen en berekeningen gedaan, hoe goed watermoleculen zich in de structuur verplaatsen. Hiermee kunnen we microstructurele schade aantonen.” De tweede die ze gebruikten was een visuele stimulusresponstest om te zien hoe snel informatie van de ene hemisfeer naar de andere stroomt. Ze lieten proefpersonen hun ogen op de letter ‘x’ in het midden van een scherm richten en presenteerden korte woorden links of rechts van de ‘x’ om de verwerkingssnelheid van hun hersenen te meten. De rechter visuele cortex neemt dingen op in ons linker gezichtsveld en omgekeerd. Maar omdat het talencentrum zich voor de meeste mensen aan de linkerkant van de hersenen bevindt, duurt het langer voordat woorden in het linker gezichtsveld worden waargenomen omdat het signaal eerst naar de rechter visuele cortex oversteekt en vervolgens naar de taalverwerkingskant van de hersenen gaat die aan de linkerkant is. “We zagen dat er een verband is tussen de microstructuur van het corpus callosum en de verwerkingssnelheid tussen de twee hemisferen. En deze verwerkingssnelheid is veranderd na hersenschudding” zei Dr. Wegener. Ze hoopt dat deze techniek waarmee schade aan het corpus callosum kan worden vastgesteld kan helpen om te zien hoe effectief behandelingen van hersenschudding zijn.

Bron: https://www.livescience.com/concussion-disrupts-information-flow-in-the-brain.html