Beeldscherm Training

Beeldschermwerken vergt ontzettend veel van je ogen en je concentratievermogen. Net zoals je RSI kunt oplopen bij veel computergebruik zo kun je ook je ogen overbelasten door veel beeldschermwerk. Deze overbelasting van de ogen wordt ook wel Computer Visie Syndroom genoemd (CVS). Er zijn steeds meer mensen die er last van hebben.
Beeldscherm Training is een bijzondere oogtraining waarin je leert hoe je ontspannen en zonder vermoeidheid naar een beeldscherm kunt kijken. Je krijgt speciale oogoefeningen voor thuis om binnen 6 maanden van je CVS af te komen. Tevens krijg je diverse tips om herhalingsklachten te voorkomen.

Doelgroepen
Diegenen die last hebben van Computer Visie Syndroom.

Computer Visie Syndroom
Door vaak achtereen naar een beeldscherm te kijken, ga je automatisch minder vaak knipperen met je ogen. De ogen worden droger en raken daardoor meer gespannen. Er ontstaan dan gemakkelijk meerdere klachten en uiteindelijk is er sprake van Computer Visie Syndroom. Dit kenmerkt zich door diverse symptomen:
• Droge ogen
• Rode, branderige of jeukende ogen
• Pijnlijke, vermoeide of geïrriteerde ogen
• Hoofdpijnen
• Wazig zicht
• Lichtgevoeligheid
• Tijdelijk niet kunnen scherpstellen op veraf (pseudomyopie)
• Dubbelzien of schaduwbeelden zien
• Loensen
• Nek- en schouderpijn
• Dansende letters
• Concentratiestoornis
• Last van reflecties of verblinding

Werkwijze
Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel-Motorisch Onderzoek.
Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden:
• Oogsamenwerking
• De mate van dieptezicht (3-D zien)
• Visueel opnamevermogen
• Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
• Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
• De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
• Is er sprake van oogspierstijfheid
• De mate van lichaamsbewustzijn
• Oog-hand-coördinatie
• Lichamelijke en emotionele balans
• Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist.
De trainingen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gratis gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Bij elke vervolg les wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolg les is na een maand en de overige lessen steeds met tussenpozen van 2 maanden. Indien alle symptomen van CVS zijn verdwenen, wordt de trainingsperiode afgerond. Gemiddeld duurt de gehele trainingsperiode 6 maanden.

U kunt ook eerst een Signalenlijst downloaden. Hierin  kruist u de visuele en motorische signalen aan die u of uw kind afgeeft. Dit geeft  een eerste indruk en kan u mogelijk overtuigen tot het doen van een  uitgebreid Visueel-Motorisch Onderzoek.

Kosten
Visueel-Motorisch Onderzoek (ca. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (ca. 1 uur): € 70,00.
Kosten worden niet vergoed.

Meer informatie
AB Reflex
Mark van de Ven
06-54790867
info@abreflex.nl