Management Training

Voor managers hebben we een speciale training opgezet.
Deze training beoogt de opname en verwerking van informatie efficiënter te laten verlopen. Hierbij gaat het om verbetering van zowel visuele als motorische vaardigheden middels oogtraining. Informatie opnemen gebeurt voor ca. 80% via onze ogen. Bij velen verloopt deze opname vertraagd omdat de ogen niet goed samenwerken. Als dan ook de motoriek niet optimaal is, wat vaak voorkomt, dan verloopt ook de verwerking van de opgenomen informatie vertraagd.

Leden van de Harmonicale Ellips spelen Metapontum aan de grote tafel onder leiding van Hans Theo Frenkel. www.metapontum.nl

Deze training geeft o.a. de volgende resultaten:
• Doelgerichter kunnen werken
• Sneller kunnen (om)schakelen
• Beter kunnen relativeren
• Toename van de flexibiliteit
• Verbetering van het probleemoplossend vermogen
• Gemakkelijker kunnen delegeren
• Beter opgewassen zijn tegen stress
• Verbetering van de concentratie
• Gestructureerder en efficiënter kunnen werken
• Beter kunnen multitasken
• Sneller kunnen lezen
• Verbetering van het geheugen

Doelgroepen
Managers in alle beroepsgroepen.

Werkwijze
Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel-Motorisch Onderzoek.
Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden:
• Oogsamenwerking
• De mate van dieptezicht (3-D zien)
• Visueel opnamevermogen
• Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
• Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
• De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
• Is er sprake van oogspierstijfheid
• De mate van lichaamsbewustzijn
• Oog-hand-coördinatie
• Lichamelijke en emotionele balans
• Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist.
De trainingen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gratis gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Bij elke vervolg les wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolg les is na een maand en de overige lessen steeds met tussenpozen van 2 maanden. Indien de vaardigheden naar tevredenheid zijn verbeterd, wordt de trainingsperiode afgerond. De duur van de trainingsperiode varieert van 6 tot ca. 12 maanden, afhankelijk van de visuele en motorische vaardigheden bij aanvang van de training.

U kunt ook eerst een Signalenlijst downloaden. Hierin  kruist u de visuele en motorische signalen aan die u of uw kind afgeeft. Dit geeft  een eerste indruk en kan u mogelijk overtuigen tot het doen van een  uitgebreid Visueel-Motorisch Onderzoek.

Kosten
Visueel-Motorisch Onderzoek (ca. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (ca. 1 uur): € 70,00.
Kosten worden niet vergoed.

Meer informatie
AB Reflex
Mark van de Ven
06-54790867
info@abreflex.nl