Dyslexie Training

Deze training is erop gericht om lees- en spellingvaardigheden te optimaliseren. Ook worden schrijf- en rekenvaardigheden verbeterd. Gemiddeld zijn 6 lessen van 1 uur voldoende om dit voor elkaar te krijgen. Uiteraard dient dan tussen de lessen door dagelijks thuis te worden geoefend. Elke dag 15 tot 20 minuten volstaat.

Doelgroepen
• Personen met een dyslexieverklaring.
• Personen zonder dyslexieverklaring maar die moeite hebben met lezen, schrijven, spellen en/of rekenen.

Relatie tussen ogen en dyslexie
Steeds meer onderzoekers geloven dat het overgrote deel van de kinderen met dyslexie helemaal geen dyslexie heeft maar visuele beperkingen zoals Fixatie Disparatie (FD) en instabiele focus. Hierbij is de samenwerking tussen de ogen niet optimaal. Kinderen met FD zien eigenlijk een dubbel beeld, zonder dat ze dat zelf door hebben. Als je met twee ogen naar een voorwerp kijkt, dienen de beide kijklijnen direct in of op het voorwerp te kruisen. Alleen op het kruispunt van de kijklijnen kan men enkel zien. Bij vele kinderen met FD kruisen de kijklijnen ruim vóór het voorwerp of ruim er achter. Dit geeft dus dubbelzien. Maar de kinderen merken dit niet omdat de hersenen hiervoor corrigeren.

Dyslexie Training - focus2

Bij een instabiele focus kan men de ogen niet juist gericht houden. Feitelijk wordt er een verspringend beeld waargenomen. Ook hier hoeft het kind niks van te merken omdat de hersenen hiervoor corrigeren.

De FD kan zo ernstig zijn dat de hersenen het dubbele beeld niet meer kunnen corrigeren. Het kind ziet de letters in een boek dan soms letterlijk dubbel:

Dyslexie Training - dubbel beeld

Is de instabiele focus te sterk dan wordt onvoldoende gecorrigeerd en ziet het kind soms dansende of zwevende letters in het boek:

Dyslexie Training - verspringend beeld

Door de FD en instabiele focus kunnen kinderen de visuele informatie niet goed opnemen. De juf of de meester beschouwt dit doorgaans als een concentratieprobleem. De kinderen waar het om gaat, krijgen vaak hoofdpijn, en doen gewoon niet meer mee met de les. Soms ontwikkelt het kind een gedragsprobleem of wordt het somber. In beide gevallen komt dat voort uit frustratie: lezen en schrijven, maar ook bordkijken, is extreem vermoeiend en lukt gewoon niet goed genoeg. De correctie in de hersenen kost simpelweg te veel energie. In het volgende filmpje is te zien hoe moeilijk lezende kinderen hun ogen gebruiken tijdens het lezen: https://youtu.be/t3BO9On4ASE. In hun hersenen gebeurt dan ongeveer het volgende: https://geon.github.io/programming/2016/03/03/dsxyliea.

Signalen die kunnen wijzen op FD of instabiele focus:
• Concentratieproblemen
• Traag lezen
• Foutief of radend lezen
• Hekel hebben aan lezen
• Vinger gebruiken tijdens het lezen
• Bij het hardop lezen klinkt het hakkelend
• Dansende en/of bewegende letters in het boek of op het bord (bij instabiele focus)
• Letters dubbel zien (bij FD)
• Het hoofd schuin houden tijdens lezen/schrijven
• Slecht begrijpend lezen
• Moeite met spelling
• Een slordig handschrift
• Branderige ogen
• Hyperactiviteit
• Nek- en schouderklachten
• Oog- handcoördinatieproblemen
• Hoofdpijn tijdens het kijken naar 3D films
• Hoofdpijn boven de wenkbrauwen
• Algemene hoofdpijn
• Matig ruimtelijk zien
• Overgevoelig voor (zon)licht
• Slecht zicht bij schemering
• Moeite met afstanden inschatten
• Vermoeid uit school komen

Werkwijze
Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel-Motorisch Onderzoek.
Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden:
• Oogsamenwerking
• De mate van dieptezicht (3-D zien)
• Visueel opnamevermogen
• Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
• Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
• De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
• Is er sprake van oogspierstijfheid
• De mate van lichaamsbewustzijn
• Oog-hand-coördinatie
• Lichamelijke en emotionele balans
• Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist.
De trainingen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gratis gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Bij elke vervolg les wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolg les is na een maand en de overige lessen steeds met tussenpozen van 2 maanden. Indien de lees- en spellingvaardigheden voldoende zijn verbeterd, wordt de trainingsperiode afgerond. Gemiddeld genomen is dit binnen 12 maanden.

U kunt ook eerst een Signalenlijst downloaden. Hierin  kruist u de visuele en motorische signalen aan die u of uw kind afgeeft. Dit geeft  een eerste indruk en kan u mogelijk overtuigen tot het doen van een  uitgebreid Visueel-Motorisch Onderzoek.

Kosten
Visueel-Motorisch Onderzoek (ca. 1.5 uur): € 50,00.
Trainingsles (ca. 1 uur): € 70,00.
Kosten worden niet vergoed.

Meer informatie
AB Reflex
Mark van de Ven
06-54790867
info@abreflex.nl