Revalidatie Training

Deze training is speciaal opgezet voor mensen die concentratieproblemen hebben overgehouden na een ongeval, operatie of een (infectie)ziekte, zelfs na het gangbare revalidatietraject. Maar ook voor mensen die concentratieproblemen hebben omdat ze chronisch moe zijn of omdat ze een burn-out hebben of hebben gehad.

Doelgroepen
• Personen met concentratieproblemen a.g.v. een ongeval, operatie, (infectie) ziekte,  tia of een hartinfarct
• Personen met concentratieproblemen a.g.v. een (zware) hersenschudding
• Personen met concentratieproblemen a.g.v. slaapproblemen, ME of CVS
• Personen met concentratieproblemen a.g.v. stress, depressie of een burn-out

Problemen na de gangbare revalidatie
Na een ongeval, operatie of een ziekte is in veel gevallen revalidatie noodzakelijk om weer te kunnen bewegen, praten en functioneren. Toch blijven diverse patiënten ook na de revalidatie kampen met bepaalde klachten, zoals:
• Sneller moe zijn
• Moeite hebben met concentreren
• Vergeetachtig zijn
• Minder flexibel, sneller geprikkeld zijn
• Minder goed overzicht hebben
• Minder goed kunnen organiseren en plannen
• Minder ruimtelijk inzicht hebben
• Minder goed auto kunnen rijden
• Minder zeker zijn in het verkeer
• Gevoeliger zijn voor geluid en/of licht
• Minder goed kunnen begrijpend lezen
• Minder goed kunnen slapen of juist overdreven veel kunnen slapen
• Lichamelijk instabieler, sneller uit evenwicht zijn

Soms zijn ze het gevolg van aantoonbare blijvende hersenbeschadiging. In dat geval is er weinig meer aan te doen. Soms ook zijn ze het gevolg van bepaald medicijngebruik. Maar vaak is er geen aanwijsbare oorzaak te vinden voor de restklachten. In dat geval kan Visueel-Motorische Training daar meestal verbetering in brengen. Dat komt omdat bij een ongeval, operatie of ziekte niet zelden het visueel-motorische systeem uit balans raakt. In gangbare revalidatieklinieken bestaan in de meeste gevallen geen programma’s voor het herstellen van het visuele systeem. In onze praktijk zien we dat deze patiënten met Visueel-Motorisch Training bijzonder goed opknappen.

Werkwijze
Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel-Motorisch Onderzoek.
Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden:
• Oogsamenwerking
• De mate van dieptezicht (3-D zien)
• Visueel opnamevermogen
• Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
• Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
• De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
• Is er sprake van oogspierstijfheid
• De mate van lichaamsbewustzijn
• Oog-hand-coördinatie
• Lichamelijke en emotionele balans
• Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist.
De trainingen bestaan uit visuele en/of motorische oefeningen, soms aangevuld met lichttraining. Bij lichttraining dient de deelnemer naar kleurfilters te kijken in een speciaal daarvoor ontwikkelde lamp. Die lamp wordt meegegeven naar huis voor dagelijks gebruik. Steeds voor perioden van 20 tot 30 dagen. Lichttraining heeft een positief effect op het hormonale systeem en het zenuwstelsel. De visuele en motorische oefeningen worden voorgedaan op het centrum. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gratis gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Voor de trainingslamp wordt een huurprijs afgesproken. Bij elke vervolg les wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolg les is na een maand en de overige lessen steeds met tussenpozen van 2 maanden. Indien de vaardigheden naar tevredenheid zijn verbeterd, wordt de trainingsperiode afgerond. De duur van de trainingsperiode varieert van 9 tot ca. 18 maanden, afhankelijk van de visuele en motorische vaardigheden bij aanvang van de training.

Kosten
Visueel- Motorisch Onderzoek (ca. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (ca. 1 uur): € 70,00.

Meer informatie
AB Reflex
Mark van de Ven
06-54790867
info@abreflex.nl