Concentratie Training

Deze oogtraining is een enorme oppepper voor je concentratievermogen. Meestal kunnen de deelnemers na 4 lessen binnen een half jaar al weer prima concentreren. Mensen met ADHD of ADD hebben wat langer nodig, doorgaans 7 lessen binnen een jaar.

Doelgroepen

 • Kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADHD, ADD.
 • Personen met burn-out klachten.
 • Personen met slaapproblemen.
 • Personen die last hebben van chronische vermoeidheid of ME.
 • Sporters die beter willen concentreren.

Wat is concentreren?
Concentreren is je innerlijk richten en je ogen juist richten.
Ogen richten wordt ook wel focussen of fixeren genoemd.
Het innerlijk richten is niets anders dan jezelf motiveren.
Voor motivatie heb je een stukje ‘wil’ en een stukje ‘interesse’ nodig.
Motivatie is dus een kwestie van mind-set.
Je ogen goed richten wil zeggen dat er géén sprake mag zijn van fixatie disparatie.

Vaak wordt concentratie voor een langere periode gevraagd.
Een kwestie van geconcentreerd weten te blijven.
Dat betekent je mind-set weten vast te houden en je ogen juist gericht (gefocust of gefixeerd) weten te houden. Je ogen goed gericht weten te houden wil zeggen dat er géén sprake mag zijn van een instabiele focus.

Concentratie = mind set + ogen juist richten
Geconcentreerd blijven = vasthouden mind set + ogen juist gericht houden

Mogelijke oorzaken van slechte concentratie

 • Fixatie Disparatie (FD) → ooglijnen kruisen te vroeg of te laat; hersenen corrigeren voor dubbelzien     maar kost ontzettend veel energie snel afgeleid.
 • Instabiele focus (men kan de ogen niet goed gericht houden) → hersenen corrigeren instabiel beeld wat ontzettend veel energie kost → snel afgeleid.
 • Onvoldoende lichaamsbesef → onvoldoende ruimtelijk besef → inefficiënte informatieverwerking → frustratie.
 • Sociale en/of emotionele problemen → kunnen leiden tot frustratie maar ook tot verminderde motivatie.
 • Hersenvervuiling (zware metalen, inenting, stress, bewegingsarmoede, lichtgebrek) → klein gezichtsveld, vermindering van neurotransmitters (dopamine, (nor)adrenaline, serotonine).

Kinderen met een FD én een instabiele focus houden in bijna alle gevallen niet van lezen en zijn zeer snel afgeleid. Deze kinderen kunnen niet concentreren en niet geconcentreerd blijven.
Reeds bij het geringste geluidje of beweging in de klas, zal het kind z’n blik reeds afwenden van het werk. Deze kinderen krijgen vaak het stempel: “niet gemotiveerd”. In feite is dat onjuist, omdat deze kinderen juist heel veel inspanning leveren om te trachten de informatie visueel op te nemen. Kinderen raken hierdoor gemakkelijk gefrustreerd en die energie vloeit vaak af in de vorm van hyperactief gedrag (ADHD). Kinderen met ADHD of ADD hebben niet zelden een FD gecombineerd met een instabiele focus.
Kinderen met FD en/of een instabiele focus nemen de informatie bij voorkeur auditief (en ook soms intuïtief) op. Deze kinderen ontwikkelen vaak een goed gehoor en een goed geheugen.

Werkwijze
Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel Onderzoek.
Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden:

 • Oogsamenwerking
 • De mate van dieptezicht (3-D zien)
 • Visueel opnamevermogen
 • Fixatievermogen; kunnen de ogen goed fixeren en gefixeerd blijven
 • Grootte en gevoeligheid van het perifere gezichtsveld
 • De mate van flexibiliteit en capaciteit van het visuele systeem
 • Is er sprake van oogspierstijfheid
 • De mate van lichaamsbewustzijn
 • Oog-hand-coördinatie
 • Lichamelijke en emotionele balans
 • Samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft

Dit onderzoek moet uitwijzen of er met de training kan worden gestart of dat eerst een verwijzing volgt naar de oogarts of orthoptist.
De trainingen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gratis gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Bij elke vervolg les wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolg les is na een maand en de overige lessen steeds met tussenpozen van 2 maanden. Indien de concentratie naar tevredenheid is verbeterd, wordt de trainingsperiode afgerond. De duur van de trainingsperiode varieert van 6 tot ca. 12 maanden, afhankelijk van de ernst van het concentratieprobleem.

U kunt ook eerst een Signalenlijst downloaden. Hierin  kruist u de visuele en motorische signalen aan die u of uw kind afgeeft. Dit geeft  een eerste indruk en kan u mogelijk overtuigen tot het doen van een  uitgebreid Visueel-Motorisch Onderzoek.

Kosten
Visueel-Motorisch Onderzoek (ca. 1,5 uur): € 50,00.
Trainingsles (ca. 1 uur): € 70,00.
Kosten worden niet vergoed.

Meer informatie
AB Reflex
Mark van de Ven
06-54790867
info@abreflex.nl