Management Training

Corné – 45 Jaar: “Meer rust in mijn hoofd”

Achter mijn linker oog heb ik ongeveer 5 jaar lang een pijn en /druk gehad. Na veel onderzoeken door medisch specialisten had ik me er bij neergelegd dat er niets aan gedaan kon worden. Per toeval las ik in de Streekwijzer een stukje over relatie tussen ogen en dyslexie, daarop heb ik met AB Reflex een afspraak gemaakt in januari 2014. Mark heeft diverse testen bij mij gedaan, de conclusie was het volgende :
• Mijn ogen werkten niet goed samen, het linker oog had een ander beeld dan het rechter oog en hierdoor kost het mij veel energie
• Dieptezicht niet goed
• De gele vlek in het centrale gedeelte van het netvlies in mijn linker oog was niet goed doorbloed
• Gezichtsveld is ruim, maar kan nog worden vergroot
• Oogspieren zijn niet flexibel
• Lichaamsbesef en de -coördinatie, was niet goed. Door dit te verbeteren zou de concentratie en opname capaciteit verbeterd kunnen worden.
Ik ben direct met de training gestart, iedere dag deed ik een half uur oefeningen voor mijn ogen en om mijn geheugen te trainen. Elke twee maanden ging ik terug naar Mark om te meten hoe de capaciteit was verbeterd. Dit vond ik erg prettig, door te meten wist je of er verbetering was, zeker het eerste half jaar merkte ik nog niet direct iets. Na iedere afspraak met Mark werd ik bijgestuurd op de onderdelen waar tekorten waren, hiervoor kreeg ik nieuwe opdrachten mee naar huis om te oefenen. De oefeningen die ik mee kreeg waren onder andere: Kralenkoord, flipperen met ooglapje op, buisjelezen, 3D afbeeldingen bekijken, diepte oefeningen, letters lezen (saccaden met klappen en stappen), dit heeft goed geholpen om de ogen goed aan de letters te koppelen en heeft mijn ogen, geleerd beter te lezen. Divigeren (kijken met de kaarten van Chartres), deze oefening doe ik nu ook nog regelmatig. Stereogrammen kijken en woordkruipen.
Resultaat april 2015:
• Geen druk meer achter oog
(Begrijpend)lezen gaat veel beter
• Ogen werken nu weer goed samen en hebben hetzelfde beeld
Meer rust in mijn hoofd en kan veel langer vergaderingen voorgaan/bijwonen, beter de rust houden en meer opnemen.
• Auto rijden is zonder dat ik er erg in had ook verbeterd, voorheen kon ik maximaal 1 uur autorijden dan moest ik rust houden, nu kan ik gemakkelijk 4 uur achter elkaar moeiteloos rijden.

Al met al Mark heel hartelijk bedankt !!!!
Groeten Corné