2018 Jubileumjaar

In 2018 bestaat ons Visueel Centrum 5 jaar. Daar zijn wij bijzonder trots op. Ruim 800 mensen hebben in die periode de weg naar onze praktijk gevonden. Allemaal op hun eigen wijze bijzondere mensen. Zowel kinderen als volwassenen. De een hebben we geholpen met het verbeteren van het lezen, de ander met spelling of met rekenen. Weer anderen hebben we geholpen om beter te concentreren. In sommige gevallen heeft de training er voor gezorgd dat men weer aan het werk kan of dat men weer, na een herseninfarct, een boek kan lezen. Duizeligheden, hoofdpijnen, dubbelzien, wazig zien en wagenziekte hebben we zien verdwijnen. Velen hebben hogere punten gekregen waardoor ze hun eindexamen (gemakkelijker) hebben gehaald. Sommigen zijn zelfs beter gaan voetballen. Maar het belangrijkste is toch wel dat door al die verbeteringen het zelfvertrouwen is gestegen. Hierdoor is ook ons zelfvertrouwen gestegen. We begonnen in crisistijd. Maar al gauw liep de praktijk voller en voller. Toch hebben we ook nog tijd kunnen besteden aan het verder uitdragen van onze visie middels lezingen en onderzoek. We hebben leerlingen geholpen bij hun spreekbeurt over oogtraining. We zijn zelfs te gast geweest in een talkshow van een leerling.  Ook blijven we ons vernieuwen en verbeteren. Zo hebben we het Kijkdiploma en het Visueel Kompas ontwikkeld. Verder kunnen we melden dat steeds meer scholen ons zijn gaan kennen. Met een aantal daarvan hebben we zelfs een goede samenwerking tot stand gebracht. Kortom: de afgelopen 5 jaar  zijn indrukwekkend verlopen. Hartelijk dank aan alle cliënten en doorverwijzers die ons het vertrouwen hebben gegeven!

Het jaar 2018 wordt een speciaal jaar. We willen dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We gaan diverse acties en activiteiten organiseren. De eerste actie zal in februari plaatsvinden. De volgende maand meer daarover.