Gratis lezingen in 2020

Ook dit jaar geef ik op verzoek gratis lezingen op scholen in de regio. Zowel voor scholen in het basis als het voortgezet en beroepsonderwijs. De lezingen zijn bedoeld voor ouders van leerlingen, leerkrachten en ook leerlingen van het beroepsonderwijs.

De lezing gaat over de Relatie tussen Ogen en Leerproblemen.

In deze lezing komt o.a. het volgende aanbod:

  • Hoe ogen betrokken zijn bij het leer- en prestatievermogen
  • Hoe visuele en motorische beperkingen de leerprestaties verstoren
  • Hoe concentratieproblemen kunnen ontstaan
  • Waarom sommige kinderen een hekel hebben aan lezen
  • Hoe het komt dat schoolprestaties vaak niet te rijmen zijn met het vastgestelde IQ
  • Hoe ontstaat dyslexie en dyscalculie
  • Problemen met automatiseren en het belang van een goede hersensamenwerking
  • ADHD en ADD, hebben soms verrassende oorzaken
  • Hoe Visueel-Motorische Training leer- en concentratieproblemen laat verdwijnen
  • Praktijk voorbeelden

Geïnteresseerde ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken (06-54790867 of info@abreflex.nl) . Leg het verzoek alvast neer bij de school, of tip je mentor of leg het voor aan de ouderraad.

Wie weet, tot ziens!