Mijn kind leest slecht maar niet slecht genoeg voor een dyslexie onderzoek – wat nu?

Haalt je kind op school 3x achtereen een E score (V- score) voor lezen of spelling dan komt het in aanmerking voor het vergoede dyslexieonderzoek.

Regelmatig hoor ik van ouders dat hun kind wel vaak een E score haalt maar niet 3 keer achtereen. Dat betekent dat wel het vermoeden van dyslexie bestaat maar dat in dit geval het kind niet in aanmerking komt voor een officieel dyslexie onderzoek, wat betaald wordt door de gemeente. Het kind leest te goed voor een dyslexie onderzoek. Die kinderen krijgen op school meestal wel extra aandacht maar minder intensief dan wanneer je dyslexie hebt. Het verschilt per school, maar ik verneem toch vaak dat deze kinderen juist te weinig aandacht voor het lezen en spellen krijgen. Vaak omdat er géén tijd voor is of omdat er gewoon te veel kinderen in de klas zitten die extra aandacht vergen.

Beter lezen en spellen door Visueel-Motorische Training

Leesbeperkingen houden vaak verband met het niet goed kunnen opnemen en verwerken van de informatie. Dat kan als de ogen niet goed met elkaar samenwerken, maar ook wanneer de hersenhelften niet goed samenwerken. Lezen en spellen kost dan te veel energie. Kinderen kunnen de letters niet goed aankijken (fixeren) omdat hun ogen dat niet toelaten. Radend lezen, hakkelend lezen of afraffelend lezen is dan het gevolg. Ze kunnen spellingsregels en soms ook de teken-klank-koppeling niet goed automatiseren omdat hun hersenhelften niet goed samenwerken. Deze kinderen komen vaak moe uit school, zijn vaker gefrustreerd, krijgen minder zelfvertrouwen en doen uiteindelijk minder goed mee. Met Visueel-Motorische Training kun je de opname en verwerking van informatie optimaliseren. Het gevolg is dat je kind dan automatisch beter gaat lezen en spellen. De training duurt voor de meesten slechts 6 tot 9 maanden.

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op https://abreflex.nl/dyslexie-training/