Cognitive FX extreem duur en onnodig

Voor wie de nadelige gevolgen ervaart van een (zware) hersenschudding en deze maar niet of nauwelijks ziet afnemen is het leven vaak een kwelling geworden. Ik heb het hier over mensen die na revalidatie nog altijd kampen met de nare gevolgen van een hersenschudding. Ze blijven met vervelende klachten zitten die heel divers kunnen zijn:

Een groepje specialisten in de VS heeft een nieuwe en effectieve therapie ontwikkeld speciaal voor deze groep patiënten. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van Cognitiv FX. Ze zitten in Provo, in de staat Utah. Hun training heet EPIC treatment (en wordt ook wel Cognitiv FX  of CFX training genoemd). Dit is een behandeling die slechts één week duurt. Totaal is men ca. 26 uur kwijt aan training. Vooraf aan de behandeling worden er scans gemaakt. Drie van de hersenen en 2 van de nek. Daarop is te zien welke gebieden zijn aangedaan en hierop wordt de training afgestemd. De training is multidisciplinair en bestaat uit visuele, cognitieve, neuromusculaire, sensor-motorische, ergo en psychotherapie. De resultaten zijn bijzonder goed te noemen. Er hangt echter wel een (enorm) prijskaartje aan. De training zelf kost tussen 8.000 en 13.000 euro. Voor een vliegticket en het verblijf betaal je nog eens zo’n 2.000 euro. Meer informatie vind je op: https://www.cognitivefxusa.com.

Visueel-Motorische Training. Effectief, vele malen goedkoper, maar duurt langer.

Wanneer iemand wordt getroffen door een hersenschudding heeft dit nagenoeg altijd gevolgen voor het visuele en motorische systeem in de hersenen. Ook al zijn deze gebieden niet direct aangedaan. Bij een gangbare revalidatie leert men vooral omgaan met de gevolgen maar heeft men geen specifieke training voor de visuele en motorische hersenen. Die specifieke training zorgt juist voor  het succes van CFX maar zeker ook van Visuele-Motorische Training. Allen bij deze laatste wordt op een andere manier getraind. Allereerst wordt in kaart gebracht in hoeverre visuele en motorische functies uit balans zijn geraakt. Dit gebeurt in een 1.5 uur durende screening waarbij simpel gezegd wordt gekeken naar de samenwerking tussen de ogen en naar de samenwerking tussen beide hersenhelften. In feite wordt gekeken in hoeverre de hersenschudding de opname en verwerking van informatie heeft vertraagd. Als bijvoorbeeld de visuele opname is vertraagd heeft dit negatieve gevolgen voor de concentratie. Men kan visuele arbeid dan minder lang vol houden. Men is sneller moe, heeft hoofdpijn of duizeligheid. Visuele prikkels worden al gauw als last ervaren. Sommigen ervaren hierdoor lichtgevoeligheid of men vermijdt supermarkten en feestjes. Ook beeldschermwerk kan men minder lang volhouden. Bij een vertraagde verwerking heeft men vooral last van geheugenverlies, moeite met plannen of organiseren, verstoorde prikkelverwerking, verstoord evenwicht, draaiduizeligheid, e.d. Visuele en motorische belemmeringen kunnen iemand behoorlijk in z’n functioneren remmen. Het hoeft geen betoog dat dit psychisch en emotioneel er behoorlijk kan inhakken. Visuele-Motorische Training bestaat uit kijkoefeningen, bewegingsoefeningen, balansoefeningen en multitasking oefeningen waarbij zowel het visuele, het motorische en het cognitieve wordt gecombineerd, soms aangevuld met lichttraining. De oefeningen dienen thuis, vijf dagen per week te worden uitgevoerd. Na de eerste maand van training volgt een controle om te zien of het lichaam heeft gereageerd. Zo niet, dan stopt de behandeling, zo wel dan volgt om de twee maanden een controle. Elke keer wordt het trainingsschema aangepast maar worden ook minder oefeningen gegeven. Gemiddeld heeft men 12 maanden training nodig om het gewenste resultaat te behalen. Het resultaat is blijvend. Het onderzoek kost 50 en de consulten 70 euro. Gemiddeld heeft men 6 consulten nodig. Totaal dus nog géén 500 euro! Kijk voor meer informatie op https://abreflex.nl/revalidatie-training/

Iedereen die lijdt onder de gevolgen van een hersenschudding wil er vanaf. De meesten krijgen te horen dat de gevolgen niet meer (helemaal) overgaan. Steeds meer mensen weten gelukkig dat het ook anders kan. Cognitiv FX is een prachtige behandeling. Effectief, duurt slechts 1 week, maar is duur. Visueel-Motorische Training is effectief, relatief goedkoop, maar duurt ca. 1 jaar. Het is fijn dat er een keuzemogelijkheid is. Want rond blijven lopen met klachten opgelopen na een hersenschudding is onnodig!