Wanneer het lezen maar niet goed opgang komt

Wanneer in groep 3 het lezen maar niet goed opgang komt wordt door de scholen gezocht naar een oorzaak. Er wordt dan gekeken of er sprake is van:

 • gedragsproblemen (sociaal, emotioneel)
 • taalontwikkelingsstoornis
 • lichamelijke problemen (gehoorbeperking, zichtbeperking, ziekte, handicap)
 • concentratieproblemen (ADD, ADHD)
 • onvoldoende intelligentie
 • dyslexie

De scholen doen er goed aan om vooraf aan een dyslexieonderzoek ook stil te staan bij mogelijk andere oorzaken die een zeer belangrijke invloed kunnen hebben. Denk hierbij aan:

 • (te) hoge werkdruk voor kinderen
 • te weinig aandacht voor de probleemkinderen vanwege onderbezetting
 • een leesmethode die niet of onvoldoende is onderzocht op effectiviteit¹
 • visueel- motorische belemmeringen

Kom zelf in actie
Zit uw kind in groep 3 en heeft het moeite met lezen, wacht dan niet totdat de leesachterstand zo groot is dat er een dyslexieonderzoek wordt verlangd maar en kom zelf al in actie:

 • Overleg met de school wat de beste begeleiding voor uw kind is. Vraag ook aandacht voor de werkdruk.
 • Doe bij ons een Visueel- motorisch Onderzoek om er achter te komen of er sprake is van visuele en/of motorische beperkingen. Deze beperkingen zorgen voor een vertraging in de opname en verwerking van informatie. Hierdoor komt het lezen moeilijker op gang. Tempo en begrijpend lezen blijven achter.
 • Start met Visuele- motorische Training indien er visuele en/of motorische belemmeringen zijn gevonden. Hierdoor worden die belemmeringen weggenomen en gaat het lezen gemakkelijker.

U kunt ook bij ons eerst een Signalenlijst aanvragen. Hierin  kruist u de visuele en motorische signalen aan die uw kind afgeeft. Dit geeft  een eerste indruk en kan u mogelijk overtuigen tot het doen van een  uitgebreid Visueel- motorisch Onderzoek.


¹ Bewezen effectieve methoden:

 • De Alfabetcode
 • Bouw!
 • Letters in Beweging
 • Begeleid Hardop Lezen (BHL)
 • Connect
 • Rotterdamse Aanpak Dyslexie (RAD)
 • LEXY
 • Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) (methode Schraven)

Geraadpleegde bronnen: Dwaalspoor dyslexie, Dr. Erik Moonen, 2012; Dit is Dyslexie, Prof. Dr. Aryan van der Leij, 2017; Zo leer je kinderen lezen en spellen, Bosman, A.M.T. (2007). Tijdschrift voor Orthopedagogiek,
46, 451-465.